Konpromisoa langileekin

Obras Especialesek konpromiso irmoa du langileekin, ahal den ingurunerik eta lan-baldintzarik onenak ziurtatu nahi baitizkiegu. Konpromiso hori eremu ugaritara hedatzen da: segurtasuna lanean, gizarte-gaiak, berdintasuna eta kontziliazioa, besteak beste. Bureau Veritasek egiaztatutako Prebentzioa Kudeatzeko Sistema dugu, OSHAS 18001:2007 arauarekin bat etorriz. Era horretan, segurtasunarekin eta osasunarekin dugun konpromisoa betetzen dela ziurtatzen da. Orobat, Gizarte Erantzukizun Korporatiboko Plana, Berdintasun Plana, eta Kontziliazio Plana ditugu. Bestalde, Plus Programak gizarte-erantzukizuneko ekintza guztiak multzo berean antolatzea du xede. Hartara, hobetzeko ekintzak egiten ditugu estrategikotzat jotzen diren esparruetan: hobekuntzak langileentzat, ingurumen-hobekuntzak eta gizarte-hobekuntzak.