Konpromisoa ingurumenarekin

Obras Especiales taldean, Bureau Veritasek egiaztatutako Ingurumen Kudeaketako Sistema bat dugu, ISO 14001:2015 arauari jarraituz. Sistema horren bitartez, ingurunea babesten dela eta ingurumen-inpaktuak txikiagotzen direla ziurtatzen da.

Hainbat ekintza sustatzen ditugu ingurumeneko jardunbide egokiak bultzatzeko eta taldea sentsibilizatzeko, natur ingurunea errespetatzea garrantzitsua dela jabetu daitezen.

Ingurumen-jarduerak direla eta, ekintza hauek sortu dira:

  • Hondakinak (kartoia, plastikoa, zura, etab.) txikiagotzea eta birziklatzea obren esparruetan bertan.
  • Sentsibilizazio-kanpaina, hondakinak birziklatzeko obren esparruetan.
  • Sentsibilizazio-kanpaina, birziklatzeko eta kontsumoa txikiagotzeko bulegoetan.
  • Arriskutsuak ez diren hondakinen garraiolarien erregistroetan izena ematea.
  • Erein ezin daitezkeen lursailetan legarra bota dadin sustatzea eta lursailak ustiatzea, geroago leheneratzeko eta ingurumena onbideratzeko.
Gure konpromisoaren isla da hainbat erakunderekin (Recycla Chile, COAR, etab.) abian dugu elkarlana.